Piedāvājam apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas  

profesionālās zināšanas un prasmes  

AKREDITĒTĀ  

profesionālās pilnveides izglītības programmā 

“MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA” 

(160ak.st.) 

 

 

PROGRAMMAS KVALITĀTE

 

Novērtējot izglītības iestādes darbību un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti, saņemts Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas eksperta ziņojums, kā arī akreditācijas komisijas* priekšlikums, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) lēmums un AKREDITĀCIJAS LAPA par profesionālās izglītības programmas “MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA” akreditāciju uz 6 gadiem. 

 


 *Akreditācijas komisijā iekļauj: 

  • divus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus; 
  • vienu Kultūras ministrijas pārstāvi; 
  • vienu Valsts izglītības satura centra pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvi; 
  • vienu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvi; 
  • vienu Profesionālās izglītības biedrības pārstāvi; 
  • vienu Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas pārstāvi; 
  • trīs IKVD pārstāvjus.