Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma, 60st.


AKREDITĒTA profesionālās pilnveides izglītības programma

 

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – pamata izglītība.

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – profesionālās pilnveides izglītības apliecība.

 

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  • Darba vides riska faktori
  • Darba vides riska samazināšana
  • Elektrodrošības pamati
  • Ugunsdrošības pamati
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
  • Prakse

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas lai pildītu darba aizsardzības speciālista pienākumus.

 

Papildus informācija mājas lapā darbaaizsardzibaskursi.dialogs-ab.lv