VADĪBAS PAMATI (20st., 2-5 dienas, 143EUR)


Programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas par vadības procesu nodrošināšanu personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Mācību rezultātā izglītojamais apgūst vadības pamatus, lēmumu pieņemšanas procesu, organizācijas struktūras veidošanu, darbu koordinēšanu, vadītāja lomu organizācijas vadīšanā, vadīšanas psiholoģiskos apstākļus.

Programmā apgūstamās tēmas:

- Vadības teorijas pamati:

Organizācijas, to veidi un vadība. Vadības hierarhija, līmeņi, efektivitāte.

- Organizācijas iekšējā un ārējā vide:

Organizācijas vides būtība. Tieši un netieši ietekmējošie ārējie faktori. Iekšējā vide. Attiecības starp organizāciju un vidi.

- Komunikācija organizācijā:

Komunikācijas loma vadītāja darbā, komunikācijas veidi un organizēšana.

- Lēmumu pieņemšanas process un metodes:

Lēmumu pieņemšanas būtība un nozīme. Lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu pieņemšana grupās, kvantitatīvās metodes.

- Plānošanas būtība:

Mērķu noteikšana, izvirzīšana, plānošanas organizēšana. Plānu tipi. Finanšu plānošana. Biznesa stratēģiskā plānošana.

- Organizēšanas būtība:

Darba dalīšana, vadības apjoma noteikšana, pilnvaru un atbildības pakāpes noteikšana.

- Organizācijas struktūra:

Ietekmējošie faktori, funkcijas. Matricas veida struktūras.

- Kontrole:

Operatīvā un stratēģiskā, kontroles efektivitāte.

- Vadīšanas stili, to veidošana un efektivitāte. Vadīšanas psiholoģija.


PIETEIKUMA ANKETA:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.