SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻI (20st., 2-5 dienas, 143EUR)


Programmas izstrādes mērķis, pielietojums un mērķauditorija:

Papildināt zināšanas grāmatvedības uzskaitē un nodokļu likumdošanā personām, kuras ir nolēmušas patstāvīgi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, vai apgūt/nostiprināt biznesa procesu vadības prasmes (mācības personām ar priekšzināšanām komercdarbības pamatos).

Nodrošināt kursa klausītājus ar teorētiskām un praktiskām zināšanām komercdarbības grāmatvedībā un nodokļu nomaksas kārtībā.

Programmā apgūstamās tēmas:

- Vispārējas prasības saimnieciskās darbības uzskaitei:

Grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumi. Grāmatvedības darba organizācija. Atbildība par grāmatvedības uzskaites pareizību un atbilstību prasībām. Grāmatvedības reģistri: vienkārša ieraksta sistēma, divkārša ieraksta sistēma, saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls. Speciālā terminoloģija: ieņēmumi, izdevumi, ienākums, ar nodokli apliekamais ienākums, tīrais ienākums, uzņēmuma līgums.

- Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti:

Likums „Par grāmatvedības uzskaiti”, Ministru kabineta noteikumi, VID norādījumi.

- Nodokļu aprēķināšana un uzskaite:

Nodokļu un nodevu sistēma. Likums „Par nodokļiem un nodevām” un saistošie normatīvie dokumenti.

- Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme, maksātājs, iemaksas veids. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi. No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana. Attaisnotie izdevumi. Neapliekamais minimums un atvieglojumi. Nodokļa aprēķināšana un maksāšana avansā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no izmaksām fiziskajām personām, tā aprēķināšana un maksāšanas rezumējošā kārtībā.

- Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas:

Vispārēji noteikumi, termini. Obligāto iemaksu objekts. Obligāto iemaksu likme un apmēri, iemaksu veikšanas kārtība un termiņi. Pašnodarbinātās personas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana. Ziņojums par obligātajām iemaksām.

- Nekustamā īpašuma nodoklis:

Ar nodokli apliekamais objekts, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, nodokļa likme, atvieglojumi, maksāšanas kārtība.

- Dabas resursu nodoklis:

Nodokļa maksātāji, apliekamais objekts.

- Riska nodeva.

- Mikrouzņēmuma nodoklis

Mikrouzņēmumu nodokļa likuma piemērošanā praksē. Mikrouzņēmuma nodokļa priekšrocības.


ATSAUKSMES

 

Pilnībā sasniedzu mērķi ar kādu nācu uz kursiem.

Ieguvu motivāciju mācīties tālāk.

Kursu kvalitāte ir laba, jo ieguvums ir.

 

Patika:

-daudz dažādi piemēri, labi uzdevumi, labs stāstījums;

-materiāls tiek pasniegts viegli, ar humora izjūtu;

-atsaucīga un kompetenta kursu vadītāja;

-tiek sniegtas atbildes uz visiem uzdotajiem jautājumiem;

-minētas situācijas no dzīves;

-uzdevumi, kuri rosina pašam iesaistīties, nevis tikai klausīties;

-pasniegšanas veids (grāmtvedība var arī būt interesanta).

 

Noderēs:

-zināšanas bilances lasīšanā/pētīšanā (t.sk. konkurentu), par apgrozījuma pārskatu, nodokļu aprēķināšanu;

-zināšanas kur meklēt informāciju;

-praktiski uzdevumi, ne tikai teorija;

-izpratne kā izrēķināt algas, bilanci, līdzekļu nolietojumu;

-kā lietot VID mājas lapu.

 


PIETEIKUMA ANKETA:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.