Biznesa plāna sagatavošana, 200EUR


Stundu skaits: 24

 

Mērķis:

 

Apgūt izpratni un spēju formulēt savu biznesa ideju un izstrādāt biznesa plānu, kas palīdzēs sev un potenciālajiem investoriem izvērtēt biznesa plānā piedāvāto ideju, tās izklāstu un saprotamību, kā arī pelnīt un dzīvot spēju, un līdz ar to arī finansējuma atgriešanas iespējamību.

 

biznesa plans kursi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tēmas:

 

Stratēģiskā plānošana, mērķu noteikšana ar stratēģiskās plānošanas modelēšanu grupās; uzņēmuma biznesa procesu karte  un uzņēmuma struktūrshēma; uzņēmuma attīstības scenāriji un prognozēšana; uzņēmuma operatīvā darba vadība.

Biznesa plāna izstrāde: uzņēmuma apraksts; uzņēmuma vadība un personāls; preces vai pakalpojuma raksturojums; tirgus izpēte (situācija un konkurenti); projekta realizācija – ražošanas vai pakalpojuma sniegšana; finanšu aprēķini un novērtējums; resursu apzināšana; plānotais apgrozījums, aprēķini; plānotās produkta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas izmaksas, naudas plūsmas prognožu aprēķināšana; peļņas vai zaudējuma prognožu sastādīšana; bilances sastādīšana uz darbības uzsākšanas sākumu un nākošā perioda sākumu; biznesa plāna riski.

 

Rezultāts: Izstrādāts individuāls biznesa plāns.

biznesa-plans-apmaciba


Pieteikuma anketa:

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.