Piedāvājam apgūt specializētās izglītības programmas, lai sagatavotos biznesa (komercdarbības) uzsākšanai vai nostiprinātu zināšanas par biznesa procesiem


Mazā biznesa organizēšana - 160 stundas, 450EUR

Komercdarbības pamati - 80 stundas, 360EUR
Vadības pamati -  20 stundas, 143EUR
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums -  20 stundas, 143EUR
Uzņēmuma finanšu vadība -  20 stundas, 143EUR
Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi -  20 stundas, 143EUR
Mārketinga pamati - 20 stundas, 200EUR

PASNIEGŠANAS METODES: Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, individuālais darbs, patstāvīga teorētisko materiālu analīze, gan diskusijas un situāciju analīze, darbs pāros un darbs grupās, radošais darbs, projektu izstrāde. 

Apgūtās zināšanas lieliski noderēs arī, lai nostiprinātu biznesa procesu vadības un pārraudzības iemaņas.